REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁSILKOVÉHO PRODEJE

Prodejce Bohemia Pharmaceuticals s.r.o., Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha, stanoví pro případ reklamace zboží následující postup:

  1. Chce-li kupující vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená, může tak učinit bez udání důvodů do 14 dnů po obdržení zásilky. Zboží je nutné vrátiti s  fakturou,  která bude stornována.
  2. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem( např. Česká pošta )zákazníkovi.
  3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře a dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu České poště v místě bydliště nejpozději do dvou pracovních dnů a současně prodejci do  tří pracovních dnů popřevzetí.
  4. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodejci písemně na adresu prodejce. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
  5. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží – přiměřenou slevu z kupní ceny – odstoupení od smlouvy.
  6. K reklamaci jenutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list) a vlastní reklamované zboží.
  7. Kupující při uplatňování reklamace vyplní reklamační formulář a zašle ho písemně poštou na adresu prodejce.
  8. Reklamace se vyřizují na adrese distribuce prodejce,tj.:

Bohemia Pharmaceuticals s.r.o., Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha, Tel.: 233 012 800

Reklamace vyřizuje: David Rác

  1. Reklamační formulář:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………

Ulice/č.p.: …………………………………………………………………………………

Obec/město/PSČ:……………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………

Číslo faktury reklamované dodávky: ……………………………………………

Popis reklamace:

Tento reklamační řád platí od 1. června 2017.