MALT – Mucosal Associated Lymphoid Tissue

Vývoj ľudského organizmu na základe trvalej interakcie s infekčnými mikroorganizmami