Příčiny zánětu močových cest?

Opakující se zánět močových cest patří mezi velmi často řešený klinický problém v lékařské praxi, hlavně u žen. Tyto infekce zahrnují řadu jednotek; od asymptomatické bakteriurie, přes uretritidu, cystitidu, až po pyelonefritidu. Největším problémem nebývá jedna epizoda infekce, ale ataky opakované, z kterých se většina odehrává v prvních třech měsících od první infekce. Jaké jsou příčiny zánětu močových cest?

?

1

Vznik a recidiva uroinfekcí

Většina recidivujících uroinfekcí je způsobena odlišným bakteriálním kmenem (reinfekce) a  jenom malé procento infekcí vzniká záhy po ukončení léčby a je způsobeno stejným bakteriálním kmenem (relaps). Ženy jsou vzhledem k anatomickým a hormonálním předpokladům postiženy mnohokrát častěji jak muži. Přibližně třetina žen ve věku do 24 let je léčena antibiotiky pro epizodu močové infekce a více jak polovina žen prodělá minimálně jednu epizodu v průběhu svého života. Převážna většina těchto infekcí je naštěstí nekomplikovaná.

Etiologie

Příčiny zánětu močových cest/močové infekce (etiologické agens) většinou pochází ze střevní mikroflóry, které často kolonizuje periuretrální oblast. Nejčastější bakterií způsobující infekce močových cest je Escherichia coli. Dalšími jsou Enterococcus faecalisKlebsiella pneumoniae a Kl. oxytoca a u komplikovaných infekcí Proteus mirabilis.

Z důvodu nadužívání antibiotik se v poslední době čím dál tím častěji objevují multirezistetní kmeny bakterií. Toto zjištění také v neposlední řadě vede ke snaze k dlouhodobě známým a efektivním profylaktickým schématům obsahující malé dávky antibiotik (na noc, po pohlavním styku, první týden v měsíci a podobně) najít další možné alternativní způsoby prevence infekce močových cest.

2

3

Prevence pomocí přírodních doplňků stravy

V prevenci recidivujících infekcí močového traktu jsou v posledních letech využívány

poznatky o řadě přírodních léčiv. Patří k nim brusinkové extrakty. Brusinky obsahují kromě vitaminů A, E, C, železa, draslíku a antioxidantů důležité proantocyanidy, které mají antiadhezivní vlastnosti a zabraňují přilnutí jak na antibiotika citlivých, tak i rezistentních uropatogenů E. coli. Tímto snižují frekvenci symptomatických infekcí a snižují spotřebu antibiotik

Při vzniku infekce hraje dále významnou roli schopnost adherence bakterie k uroepitelu močových cest. E. coli mají tzv. fimbrie, které jim tuto adherenci umožňují. Na vrcholu fimbrie je glykoprotein, který se váže s další přírodní molekulou a tou je D-manóza. Podáme-li v nadbytku D-manózu, která se dostane do moče, dochází k vyvázání fimbrií bakterií E. coli a mikroby tak ztrácejí schopnost adherence a jsou vyloučeny močí.

 

Dále je prokázatelně účinné zlepšování mikrobiální mikroflóry pomocí probiotik popsáno níže.  Nejdůležitější roli však v prevenci těchto infekcí nadále hraje imunoterapie zastoupená nepřímo především bakteriálními lyzáty nejčastějších zdrojů infekce,nebo přímo podáním kolostra. Účinnost bakteriálních lyzátů v stimulaci nespecifické i specifické imunity byla ověřena v řade klinických studií a pozorování.

Probiotika a jejich využití

Vzhledem k anatomické blízkosti se v prevenci uroinfekcí prosazují i probiotické preparáty

ovlivňující mikroflóru střevních a gynekolo-gických cest. Probiotika obsahují různé druhy

Lactobacilla (acidophillus, casei, rhamnosus). Tyto pak ovlivněním pH a přerůstáním mohou pomoci v potlačení patologických mikrobů. Bývají dostupná ve formě kapslí, tablet a vaginálních čípků. Je popsán i efekt probiotik na posílení imunity v klinické praxi.

4

5

Imunoterapie v prevenci recidivy uroinfekcí

Imunoterapie s aplikací biologicky aktivních částí membrány bakterií, které mají antigenní

charakter, zvyšuje obranyschopnost organismu. Zvyšuje prokazatelně specifické sérové imunoglobuliny IgA a IgG a celkovou hladinu IgA. Dále je známa schopnost těchto preparátů zlepšovat fagocytární schopnost monocytů a polymorfonukleárů.  Účinnost lyzátů E. coli byla prokázána v celé řadě klinických studií. Přípravky obsahující lyzáty E coli snižují počet symptomů, jako jsou dyzurie, polakisurie, dále významně redukují počet recidiv infekce močových cest a snižují spotřebu antibiotik s minimálními vedlejšími účinky. Proto použití imunopreparátů může být bezpečnou a efektivní alternativou v prevenci recidivujících infekcí močového traktu.

Režimová opatření a léčba

Snížení recidivujících infekcí močových cest spočívá v první řadě v prevenci – vyvarování se prochlazení, pitný režim (2–2,5 litrů nesycených nápojů), postkoitální vymočení, nepoužívání spermicidních krémů, lubrikačních gelů, vyvarování se koupele ve stojatých vodách a podobně. Dále po podání cílených antimikrobiálních preparátů v době aktivní infekce dle epidemiologické situace v dostatečné dávce a po nezbytně nutnou dobu je možno po dobu několika týdnů až měsíců pokračovat v profylaxi minimálními dávkami antibiotik či chemoterapeutik.

Již při zahájení antibiotické léčby je možno zahájit podávání přírodních doplňků stravy, jako jsou brusinka, D-manóza a zlepšovat přirozenou mikrobiální flóru probiotiky. Velmi důležitou možností je používání imunobioterapie za pomoci preparátu obsahujícíh bakteriální lyzáty nejčastějších původců bakteriálních uroinfekcí. Přípravek LYSATINE® Premium byl vyroben speciálne pro uroinfekce u žen.

6

ZBAVTE SE PROBLÉMŮ

Unikátní kombinace látek v tabletách Lysatine®
komplexně pečuje o Vaše intimní zdraví.